Tveganje sorodnih razvojnih motenj, ocenjeno s pomočjo epidemiološke raziskave v nagoji, japonska | časopis za človeško genetiko

Tveganje sorodnih razvojnih motenj, ocenjeno s pomočjo epidemiološke raziskave v nagoji, japonska | časopis za človeško genetiko

Anonim

Izvleček

Avtizem širokega spektra, ki ga imenujemo prodorna razvojna motnja (PDD), je lahko povezan z genetskimi dejavniki. Pregledali smo 241 bratov in sester v 269 japonskih družinah s prizadetimi otroki. Pojavnost PDD je bila 10, 0%, medtem ko je bila razširjenost PDD v splošni populaciji v isti geografski regiji 2, 1%. Obe stopnji sta višji od tistih, o katerih smo poročali prej, verjetno zaradi razširjenih kliničnih meril. Prevalenca pri moških v splošni populaciji je bila 3, 3%, pri ženskah pa 0, 82%. Število bratov in sester je znašalo 7, 7 oziroma 20, 0% za družine, v katerih so bile izkušnje moški oziroma ženske. Ker obrnjena razmerja med spoloma ustrezajo splošnemu pravilu za večfaktorski model praga, predlagamo, da večina primerov PDD izhaja iz kumulativnih učinkov več dejavnikov (večinoma genetskih). Pogostost sorodstvenih bratov je bila 0 in 10, 9% za družine, v katerih je imela pogojna teža nizko in normalno porodno težo, kar kaže na to, da je tveganje manjše pri družinah z nizko težo rojstva.