Mutacije glukoza-6-fosfat dehidrogenaze v pon in burmi v južnem Mjanmaru | časopis za človeško genetiko

Mutacije glukoza-6-fosfat dehidrogenaze v pon in burmi v južnem Mjanmaru | časopis za človeško genetiko

Anonim

Izvleček

Pomanjkanje glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD) je zelo razširjeno pri jugovzhodnih Azijancih. Mutacije G6PD so povezane s specifičnimi etničnimi skupinami v jugovzhodni Aziji. Mon je manjšinska etnična skupina v Mjanmaru, ki govori Monic, poseben jezik klasifikacije Mon-Khmer. Proučevali smo mutacije G6PD pri samcih Mon in Burme iz južnega Mjanmara, ki so se preselili na Tajsko v provinci Samutsakhon. Pomanjkanje G6PD je bilo ugotovljeno pri 19 (12%) od 162 samcev Mon in 17 (10%) od 178 samcev burme, nato pa so bili testirani na mutacije G6PD . Med 19 monsi, ki jim primanjkuje G6PD, je bilo 12 Mahidol G6PD; en primer je bil G6PD Jammu (871G> A; nt 1311C), G6PD Kaiping (1388G> A), G6PD Mediteran (563C> T), nova mutacija 94 (C> G); trije pa ostajajo neznani. Med 17 Burmezami s pomanjkanjem G6PD je bilo 12 Mahidol G6PD; vsak je bil G6PD Coimbra (592C> T), G6PD Kerala-Kalyan (949G> A) in G6PD Valladolid (406C> T); dva pa ostaneta neznana. G6PD Mahidol (487G> A) je najpogostejša mutacija med Monsom in Burmanci. Vsi G6PD s pomanjkanjem Mon in Burmese, razen osebe z G6PD Valladolid, imajo isti haplotip nt93T, nt1311C. Kljub podobni jezikovni korenini s kamboškim kmerskim jezikom, naša raziskava kaže, da imajo Mon prebivalci skupne prednike z Burmanci in ne s Kambodžani.