Pregled na genomu v štiridesetih velikih rodovnikih z multiplo sklerozo | časopis za človeško genetiko

Pregled na genomu v štiridesetih velikih rodovnikih z multiplo sklerozo | časopis za človeško genetiko

Anonim

Izvleček

Epidemiologija multiple skleroze kaže, da kompleksna interakcija genov in okolja prispeva k občutljivosti. Za obogatitev družin z velikimi genetskimi učinki in potencialno zmanjšanje genske heterogenosti smo pregledali vzorec 18.794 poskusov in identificirali štirideset družin s štirimi ali več prizadetimi posamezniki. V teh 40 družinah je bil HLA DRB1 * 15 prisoten pri 70% prizadetih posameznikov; test neravnovesja prenosa je pokazal pomemben presežek pri prenosu alelov DRB1 * 15 na prizadete posameznike (47 poslanih, 19 neprenesenih, χ 2 = 11, 9, p = 0, 00057). Izvedeno je bilo skeniranje genoma 10 cM in analizirano na povezavo po parametričnem modelu z heterogenostjo. Pri parametrični večtočkovni analizi ni bilo opaziti presežka pomembne delitve (HLOD> 3.3). Nobeno območje ni preseglo območja za označevalca GATA8A05 s HLOD = 1, 11. Nadaljnje genotipiziranje s 17 mikrosateliti je pokazalo pomemben dvotočkovni parametrični HLOD = 3, 99 pri markerju D4S1597. Preskusi neravnovesja prenosa za markerje v tej kandidatni regiji niso pokazali nobenih izkrivljanj prenosa. Skeniranje variant v genu, ki meji na D4S1597, PALLD , je bilo negativno zaradi sinonimnih ali nesinonimnih sprememb. Končno večtočkovno skeniranje, ki vključuje vse mikrosatelite v regiji, je dalo HLOD = 1, 30. Nezmožnost najti pomembne povezave v teh zelo prodornih družinah kaže na to, da povezava ni optimalno orodje za seciranje dedovanja MS.