Genetski polimorfizmi v izoliranih skupnostih | časopis za človeško genetiko

Genetski polimorfizmi v izoliranih skupnostih | časopis za človeško genetiko

Anonim

Izvleček

Izolirane skupnosti ponujajo edinstveno priložnost za preučevanje bioloških in družbenih posledic sorodnosti in migracij. Študije genetskih polimorfizmov so veliko prispevale ne le k poznavanju genske konstitucije določenega posameznika in populacije, temveč tudi za razjasnitev bodisi povezave med strukturo in funkcijo polimorfnih lastnosti ali dovzetnosti za multifaktorialne bolezni, pri katerih je interakcija med genom in okolja ni mogoče prezreti.

Že več kot 20 let raziskujemo vpliv sorodnosti in genetskih polimorfizmov v 9 izoliranih skupnosti zahodne Japonske. Tu smo poročali o različnih vrednostih frekvenc genov za vsako polimorfno lastnost, v primerjavi s sosednjimi skupnostmi in opisali, kako smo te podatke uporabili za razjasnitev genetske sestave izoliranih skupnosti in tudi genetske dovzetnosti za nekatere bolezni.