Osem novih mutacij gena za androgene receptorje pri bolnikih s sindromom neobčutljivosti za androgen | časopis za človeško genetiko

Osem novih mutacij gena za androgene receptorje pri bolnikih s sindromom neobčutljivosti za androgen | časopis za človeško genetiko

Anonim

Izvleček

Sindrom neobčutljivosti za androgen (AIS) je genetsko motnja moške spolne diferenciacije, ki jo povzročajo mutacije v genu za androgenski receptor ( AR ). Zanesljiva korelacija genotipa in fenotipa pri teh bolnikih še ne obstaja. Tu poročamo o molekularnih raziskavah, opravljenih na osmih ljudeh z AIS. V eksonih 2 do 8 gena AR so bili izvedeni ekson-specifična polimerazna verižna reakcija (PCR), eno-verižni konformacijski polimorfizem in zaporedne analize. V enem primeru smo iz genitalnih kožnih fibroblastov ekstrahirali skupno celično RNA in izvedli PCR reverzno transkriptazo. Šest različnih točkovnih mutacij, ki vodijo do aminokislinskih nadomestkov (P682T, Q711E, G743E, F827V, H874R, D879Y), ena mutacija spojnice (g → c pri +5, eksona 6 / introna 6) in mutacija napake brez aminokisline so bile ugotovljene substitucije (S888S). Vse mutacije, vključno z novo novo mutacijo, so bile predhodno nepripisane na steroidno vezavni domeni. Od osmih ugotovljenih mutacij so štiri privedle do popolnega ženskega fenotipa (kodoni 743, 827, 874 in mesto darovalca +5), dve sta bili odkriti pri fenotipskih samicah z delno virilizacijo (kodona 682 in 711), dve pa sta bili prisotni v fenotipske moške z podcenjenimi zunanjimi spolovili, kar pomeni, da vsa ta mesta določajo funkcionalno aktivnost AR.