Roženice distrofija v Japonski | časopis za človeško genetiko

Roženice distrofija v Japonski | časopis za človeško genetiko

Anonim

Izvleček

Nedavni napredek molekularne genetike je povečal naše razumevanje vloge genov. Štiri avtosomno dominantne roženice distrofij (CD-ji); zrnat CD (GCD), Avellino CD (ACD), rešetkasti CD (LCD) in Reis-Bücklers CD (RBCD) so bili preslikani na dolgi roki kromosoma 5 (5q31). Pokazale so , da so te štiri bolezni v kavkaški seriji posledica različnih mutacij missense v genu TGFBI ( BIGH3 , keratoepithelin). Enake mutacije so bile zaznane tudi pri japonskih bolnikih iz različnih etničnih okolij. Želatinasta kapljična distrofija roženice (GDLD), na drugi strani, ki so jo našli pri japonskih bolnikih leta 1914, je redka avtozomna recesivna motnja, za katero je značilna amiloidoza roženice. Starši bolnikov so imeli izrazito večjo pogostost zakonskih zakonskih zvez kot splošna populacija. Gen, odgovoren za GDLD, membransko komponento, kromosom 1, površinski marker 1 ( M1S1 ), je bil preslikan na kratko roko kromosoma 1 (1p). Pri japonskih bolnikih so odkrili štiri škodljive mutacije tega gena. Tukaj pregledamo dodatne študije o mutacijah genov TGFBI in M1S1, ki so jih našli pri japonskih bolnikih. V genu TGFBI so pri japonskih bolnikih z GCD, ACD, LCD ali RBCD odkrili devet različnih mutacij. Kodona R124 in R555 gena TGFBI sta bila žarišča pri japonskih bolnikih, od katerih je bilo veliko bolnikov z ACD z mutacijo R124H. Nove mutacije, odgovorne za LCD, so bile odkrite v genu TGFBI bolnikov z LCD, poleg mutacije P501T pri LCD tipa IIIA, ki smo jo ugotovili prej. Te študije so pokazale jasno povezavo genotipa / fenotipa, povezane z genom TGFBI . V genu M1S1 je bila mutacija Q118X najpogostejša sprememba in prvotna mutacija pri japonskih bolnikih z GDLD, kot so že poročali. Dvaindvajset odstotkov mutiranih alelov je bilo Q118X.