Antropološka posledica porazdelitve alelov sdf1-3'a v jugovzhodni Aziji in melaneziji | časopis za človeško genetiko

Antropološka posledica porazdelitve alelov sdf1-3'a v jugovzhodni Aziji in melaneziji | časopis za človeško genetiko

Anonim

Izvleček

Razporeditev alela SDF1 -3′A med 1848 posamezniki v jugovzhodni Aziji in Melaneziji so preučevali s testom polimorfizma z dolžino fragmenata omejevanja verižne reakcije. Frekvenca alelov SDF1 -3′A v populacijah celinske jugovzhodne Azije je znašala od 0, 0 do 0, 355, medtem ko se je v populacijah otoške jugovzhodne Azije in Melanezije gibala od 0, 233 do 0, 733, z naraščajočim naklonom od zahoda proti vzhodu. Korelacija med vrednostmi frekvence SDF1 -3′A in dolžine je bila zelo pomembna za populacije v regiji Tihega oceana ( r = 0, 867, P <0, 001). Geografsko porazdelitev frekvenc SDF1 -3′A v pacifiški regiji je interpretirala mešanica Avstronejcev z aboridžini in situ. Poleg tega je ta študija ugotovila visoke deleže homozigotnih posameznikov SDF1 -3′A / 3′A v več populacijah, kar nam bo omogočilo oceno vloge genotipov SDF1 v izražanju SDF-1.